امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

بسمه تعالی

در جلسه شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی که مورخه 1399/10/8 برگزار گردید از همکار بازنشسته سرکار خانم رزاقی همکار محترم امور مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد و با اهدای لوح و هدیه از زحمات ایشان قدردانی گردید.