امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

اطلاعیه در مورد حداکثر اخد واحد مجاز برای دانشجویان مشروط

دانشجویان مشروط در شرایط عادی می توانند حداقل 12 و حداکثر 14 واحد اخذ کنند اما بر اساس بخشنامه 17 دی ماه 1399 دانشجویان مذکور می توانند در وضعیت استثنایی کنونی به دلیل کاستن از آثار منفی بیماری کووید-19 به تشخیص دانشگاه، بیش از 14 (تا20) واحد درسی اخذ کنند. 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه .