امروز

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

بسمه تعالی

دانشجويان عزیز

با توجه به اهمیت خاص نظرات شما در مورد کیفیت تدریس و شیوه آموزش مجازی اعضای هیات علمی و مدرسان گروه های آموزشی، از شما عزیزان دعوت می شود از تاریخ 99/10/06 با تکمیل فرم های ارزشیابی، دانشگاه را در رسیدن به اهداف علمی یاری نمایید."

یاد آور می شود برای مشاهده نمرات و کارنامه نیمسال 13991  تکمیل فرم ارزیابی الزامی است.

ضمنا به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، فرایند  ارزشیابی دانشجویان از اساتید به صورت سیستمی و کاملا محرمانه اجرا می گردد.