امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری حقوق خصوصی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
sa.alipour@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
--
گروه آموزشی: 
فقه
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
Tag: 
1