امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) چاپ دوم کتاب «شعر غنایی» تالیف اسکات‌ بروستر با ترجمه دکتر رحیم‌ کوشش توسط انتشارات سبزان روانه بازار نشر شد. این کتاب به شرح و توصیف شعر غنایی از خواستگاه و سرچشمه‌های آن تا ارزیابی جنبه‌های عمومی مرتبط با نمایش شعر غنایی می‌پردازد.

اسکات‌ بروستر، نویسنده کتاب «شعرغنایی» در این اثر به شیوه علمی و با تکیه بر مدارک و مستندات موجود، به بررسی سیر تحول شعر غنایی در ادبیات غرب می‌پردازد. این کتاب با توجه به خاستگاه‌های آثار غنایی که در اروپا و آمریکا دارد، آن‌ها را گونه‌ای از اجرا، انجام و بازنمایی شعر می‌شمارد و موضوع اصلی این نوع شعر، صداها و ساختارهایی است که جنبه خطابی و شنیداری دارند یا در این قبیل آثار به کار گرفته می‌شوند.

این کتاب نه تنها به ترسیم تاریخ نظریه‌پردازی و جریان بیان و ادای معنی در این نوع از شعر می‌پردازد، بلکه فرضیات مربوط به گونه غنایی در زمینه گزارش‌های نظری مربوط به بیان شاعرانه را می‌آزماید. کتاب «شعر غنایی» آن را به گونه‌ای موضوعی و مفهومی ارائه می‌کند. در این کتاب هیچ تداوم تاریخی مشهود و قابل درکی میان شاعر، نوازندگان دوره‌گرد و شاعران غنایی‌سرا وجود ندارد و به ترتیب تاریخی در باب شعر غنایی نمی‌پردازد.

«درآمد»، «خاستگاه‌ها و تعاریف»، «شعر غنایی و هنر اقناع»، «شعر غنایی در دوره‌های رمانتیک و پسا رمانتیک»، «شعر غنایی خاست و آرزو»، «شعر غنایی موسیقی و نمایش» عناوین شش سرفصل کتاب «شعرغنایی» است.

در قسمتی از فصل اول کتاب آمده است: «شعرغنایی، از دیدگاه نظریه‌های مربوط به انواع ادبی، سرگذشت نامعلومی داشته است. گاهی از لحاظ زیبایی‌شناختی، آن را دارای جنبه‌هایی عام، جاودان و جهانی دانسته‌اند و گاهی نیز با اتکا به ماهیت موضوع، ویژگی‌های مرسوم و اهداف آشکارا آن را گونه‌ای خاص به شمار آورده‌اند. آندره ولش می‌گوید: در نهایت سامان و ساختار زبان متون غنایی آن اندازه متمایز نیست که بتوانیم آن را گونه‌ای خاص از شعر به شمار آوریم.»