امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

جلسه بررسی آئین نامه ارتقاء اساتید بصورت مجازی و با حضور رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس کمیسیون تخصصی گروه ادبیات و علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه در روز دوشنبه 1400/4/7 بصورت مجازی برگزار می گردد. برای شرکت در این جلسه همکاران محترم می توانند از لینک زیر استفاده نمایند.

urmiawebc.viannacloud.ir/class/87/7015