امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

ضمن قدر دانی و تشکر از زحمتهای بی وقفه و شبانه روزی خانم دکتر فیروزه سپهریان آذر مدیر گروه سابق گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، انتصاب جناب آقای دکتر اسماعیل سلیمانی به عنوان مدیر گروه جدید گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را برای ایشان داریم.

صفحه شخصی دکتر اسماعیل سلیمانی