امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

 انتصاب بجا و شایسته جناب آقای دکتر حسن قلاوندی به عنوان مدیر گروه جدید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق در تمام مراحل زندگی را برای ایشان داریم.

صفحه شخصی دکتر حسن قلاوندی