امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

ضمن قدر دانی و تشکر از زحمتهای بی وقفه و شبانه روزی جناب آقای دکتر محمد نژاد مدیر گروه سابق گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، انتصاب سرکار خانم خدیجه جوان به عنوان مدیر گروه جدید گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را برای ایشان داریم.

 

صفحه شخصی دکتر خدیجه جوان