امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

با حکم نصرالله پور شهردار خوی و رئیس شورای سیاست گذاری هشتمین همایش بین المللی شمس و مولانا، دکتر فاطمه مدرسی دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی شمس و مولانا شد.