امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

از سرگیری آموزش حضوری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه ارومیه با استقبال از دانشجویان توسط آقای دکتر افشار کبیری ریاست محترم دانشکده و حاج آقا محمد حیدری زاد مشاور فرهنگی دانشکده و آقای دکتر وحید محمدنژاد معاون محترم آموزشی دانشکده و خانم دکتر احمدوند استاد مشاور گروه تاریخ،این مراسم با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات از جمله انجمن  علمی گروه تاریخ،انجمن علمی گروه جامعه شناسی و انجمن علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی برگزار شد.