امروز

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

به مناسبت روز روانشناسی مراسم گرامیداشت  این روز با حضور اساتید محترم گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و  دانشجویان برگزار گردید