امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

به مناسبت گرامیداشت روز معلم مراسم تقدیر و تشکر از اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور معاونین محترم آموززشی و پژوهشی دانشکده ادبیات در کلاسهای درس و اهدا گل به اساتید محترمبرگزار گردید