امروز

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

انتخاب شایسته همکاران محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، جناب آقای دکتر وحید محمدنژاد و آقای دکتر محمد جعفر چمنکار را به عنوان سرآمدان آموزشی دانشکده در سال 1401-1402 تبریک عرض کرده ، امیدواریم پیوسته با یاری خداوند متعال در تمامی عرصه های زندگی موفق و موئید باشند.