امروز

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

این دیدار روز شنبه 16 اردیبهشت ماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر نزهت، معاونت محترم پژوهشی سرکار خانم دکتر جوان و معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر محمدنژاد و جمعی از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد.
این دیدار جهت تقدیر از تلاشهای علمی و ارتقاء جمعی از اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.  آقای دکتر حسن قلاوندی و آقای دکتر جواد غلامی به مرتبه استادی  خانم دکتر خدیجه جوان، آقایان دکتر سیامک جعفرزاده، دکتر محمدحسن جوادی، دکتر سیدمهدی قریشی، دکتر ابوالقاسم ولی زاده، دکتر محسن مؤمنی، دکتر ناصر سلطانی و دکتر محمدنژاد به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه موفقیت تحسین برانگیز این اساتید بزرگوار در به ثمر رساندن فعالیت های مؤثر علمی که منجر به این ارتقاء شده است را تبریک و تهنیت عرض می کند و برای آنان آرزوی سعادت و سربلندی دارد.