امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

به اطلاع می رساند که آزمون جامع دانشجویان محترم مقطع دکتری این گروه(زبان و ادبیات فارسی) روز چهارشنبه، مورخ 1403/03/23 برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند حداکثر تا تاریخ 1403/03/09 درخواست کتبی خود برای شرکت در این آزمون را همراه با کارنامه و گواهی قبولی در آزمون بسندگی زبان به دفتر گروه تحویل دهند