امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
عکس : 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری فقه و حقوق اسلامی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
s.jafarzadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=18&Ln=fa
گروه آموزشی: 
فقه
پست مدیریتی: 
معاون گروه
Tag: 
2