امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
h.zargarzadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=30&Ln=fa
گروه آموزشی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
Tag: 
1