امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شماره تلفن: 
-
پست الکترونیکی: 
al.jamshidi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=655&Ln=fa
گروه آموزشی: 
جغرافیا
پست مدیریتی: 
معاون گروه
Tag: 
1