امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

 

با توجه به مکاتبات صورت گرفته و ارسال مشخصات سرورهای مورد استفاده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ارومیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پس از طی فرآیند بررسی و تائید آدرس های ارسالی، تعرفه ترافیک سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ارومیه رایگان شد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه