امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری
با سلام
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری که طبق اطلاعیه قبلی قصد شرکت در آزمون جامع آذر 1399 را دارند می رساند که در اسرع وقت برای ارسال درخواست شرکت در آزمون و نیز اطلاع دقیق از نحوه و زمان برگزاری را از طریق آدرس پست الکترونیکی مدیران گروههای مربوطه پیگیری و اقدام نمایند.
1 - گروه زبان و ادبیات فارسی  Sh.razmjoo@urmia.ac.ir        خانم دکتر شیرین رزمجو
2 - گروه فقه و حقوق اسلامی S.jafarzadeh@urmia.ac.ir      آقای دکتر سیامک جعفر زاده
3 - گروه علوم تربیتی M.hassani@urmia.ac.ir                      آقای دکتر محمد حسنی