امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

 برگزاری دوازدهمین نشست از سومین همایش بین المللی مولوی پژوهی با مشارکت دانشگاه ارومیه به نمایندگی جناب آقای دکتر مظفری از سه تا پنج بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد