امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند هرگونه تغییر در زمان امتحانات پایان ترم توسط آموزش دانشکده ها در سامانه سما اعمال خواهد شد .

لذا دانشجویان جهت اطلاع از زمان امتحانات فقط به سامانه سما مراجعه نمایند.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه