امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

 

سالن هوشمند چند منظوره جهت استفاده همکاران عزیز برای برگزاری کلاس های مجازی - وبینارهای ملی و بین المللی - جلسات دفاعیه به صورت مجازی و سایر برنامه های مجازی درساختمان اساتید و گروههای آموزشی دانشکده با حضور رئیس محترم دانشکده و معاونین و برخی از همکاران در مورخه 99/11/7 تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت.