امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی در این جلسه با تبریک فرا رسیدن چهل و سومین بهار آزادی و فرا رسیدن ایام الله دهه فجر بر افتخار کردن و شکرگزاری بر خدمت در محیط مقدس دانشگاه تاکید کردند. در ادامه با ارائه گزارشی از امورات انجام شده در سه ماه اخیر در

دانشکده اشاره کردند و از زحمات همکاران دانشکده که این تغییرات مرهون زحمات تک تک همکاران بوده تشکر و قدر دانی نمودند. سپس بر رعایت نظم و انضباط اداری، تقویت تعلق و تعهد سازمانی، رعایت امانت داری، تکریم ارباب رجوع، تعاملات توان با احترام و تکریم در فعالیت

های روزمره، تتظیم فرایندهای اداری د بروز رسانی و رفتار حرفه ای توام با احترام و رفتار دوستانه تاکید کردند.