امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

تیم فوتسال دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حمایت همه جانبه ریاست محترم دانشکده در مسابقات که به مناسبت ایام مبارکه دهه فجر در دانشگاه ارومیه برگزار گردید توانست مقام سومی را کسب نماید.