امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

ضمن گرامیداشت شهادت استاد عالی مقام ، شهید مرتضی مطهری و تجلیل از مقام شامخ و بزرگ معلم، بدینوسیله از زحمات و تلاشهای خالصانه شما اساتید ارجمند در انجام مطلوب وظیفه سنگین تان در سنگر تعلیم و تربیت صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

امید است پیوسته موفق و پیروز باشید.

 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی