امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان متقاضی مصاحبه دکتری می رساند که لینک ورود به جلسه مصاحبه در روی کارت ورود به جلسه مصاحبه ( دریافت شده از سامانه مصاحبه دانشگاه ارومیه ) قرار دارد و دانشجویان محترم می توانند جهت ورود به جلسه مصاحبه پس از تماس از سوی گروه مربوطه با کلیک بر روی لینک وارد جلسه بشوند.

در ضمن به ابتدای لینک مربوطه می بایست عبارت http اضافه گردد.