امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

 با اعلام نتايج رتبه بندي مجلات بين المللي در سال ٢٠٢٠، IJLTR موفق به كسب مجدد رتبه Q1 در پايگاه Scimago گرديد.

بر اين اساس اين مجله وزين دانشگاه اروميه همچنان اولين مجله در ايران و خاورميانه در حوزه زبان و زبانشناسي ميباشد كه به اين افتخار مجدد نايل شده است. 

 هم چنين بر اساس آخرين رتبه بندي مجلات در پايگاه ISC در سال ٢٠١٨، مجله IJLTR با كسب ضريب تاثير ٠.٦١٤ داراي رتبه اول در ميان ١٣٤ مجله در جوزه زبان و زبانشناسي و رتبه سوم در ميان ٤٣٣ مجله در حوزه علوم انساني ميباشد. 

 تداوم كسب اين افتخارات براي گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشكده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه ارومیه مبارك باد.