امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

انجمن های علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه ارومیه ، خلیج فارس و خارزمی با همکاری انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و بنیاد ایران شناسی آذربایجان غربی، سلسله کارگاه های "سند شناسی و سند پژوهی" را با حضور مدرس:دکتر محسن روستایی و دکتر زینب احمدوند (عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه) ، برگزار می کند.

زمان برگزاری کارگاه روز چهارشنبه 10 شهریور ماه سال 1400 از ساعت 9 الی 13 می باشد.

هزینه کارگاه 39000 تومان بوده که به شماره حساب 6037998120066195 به نام آقای فرید خادمی واریز گردد و پس از واریز مبلغ مذکور فیش واریزی به واتساپ شماره 09058018748 ارسال گردد.

 ظرفیت شرکت در کارگاه محدود می باشد و در نهایت گواهی دوزبانه از دانشگاه ارومیه ارائه خواهد گردید.

لازم به توضیح است که کارگاه بصورت دو جلسه دو ساعته برگزار می گردد.