امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

ضمن قدر دانی و تشکر از زحمتهای بی وقفه و شبانه روزی خانم دکتر شیرین رزمجو مدیر گروه سابق گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، انتصاب جناب آقای دکتر رحیم کوشش شبستری به عنوان مدیر گروه جدید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را برای ایشان داریم.

صفحه شخصی دکتر رحیم کوشش شبستری