امروز

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

انتصاب شایسته همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقای دکتر محمد حسن جوادی را به‌عنوان معاون فرهنگی ودانشجویی دانشگاه ارومیه که بیانگر تعهد، کاردانی، لیاقت و شایستگی‌های برجسته‌ ایشان است را تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی این عزیز بزرگوار را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.