امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

 به مناسبت هفته پژوهش جلسه ای در راستای ایجاد و ارتقای تعامل پژوهشی با حضور رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقای دکتر کبیری و معاون پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر عیسی زادگان وجناب آقای دکتر فرامرزیان مسئول پژوهش‌های صداوسیمای استان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص تمهید مقدمات عقد تفاهم‌نامه بین دانشگاه ارومیه و صداوسیمای استان تبادل‌نظر و مذاکراتی صورت گرفت و در خصوص مسائل زیر تصمیماتی اتخاذ گردید.

  • تعامل دانشگاه ( دانشکده ادبیات و علوم انسانی) با صداوسیمای استان در راستای تولید محتوی در راستای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی؛
  • نهادینه کردن استفاده از پژوهش‌های صورت گرفته در دانشگاه در زمینه مسئله شناسی، نیاز سنجی، فرا تحلیل تحقیقات انجام شده برای بهره­برداری در تولید برنامه های صداو سیما؛
  • تولید برنامه‌های پژوهش محور
  • استفاده از مشاوره اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تولید برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ادبی، تاریخی و...