امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

کتاب "اکولوژی سیاسی شهر" در ارومیه رونمایی شد.

همزمان با برپایی نمایشگاه مجازی کتاب استان آذربایجان غربی از کتاب، "اکولوژی سیاسی شهر" تالیف دکتر میر نجف موسوی عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، در ارومیه رونمایی شد.