امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آیین بزرگداشت مقام حکیم نظامی گنجوی و تجلیل از نظامی شناسان استان آذربایجان غربی با میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه به مناسبت هفته بزرگداشت نظامی گنجوی در سالن مراسمات پردیس شهر دانشگاه ارومیه در حضور استاید محترم و دانشجویان عزیز و محققین برتر استان در این زمینه، برگزار گردید.