امروز

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی می رساند که آزمون جامع این گروه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه، مورخ 1402/03/24 در چهار گرایش ادبیات محض، ادبیات حماسی، ادبیات عرفانی و ادبیات غنائی برگزار خواهد شد.

داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 1402/02/20 به دفتر گروه تحویل دهند.

 

مدارک لازم

درخواست کتبی امضاء شده -

گواهی قبول در آزمون بسندگی زبان یا فرم تکمیل شده مربوط به تائید استاد راهنما -

کارنامه -