امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت نمایشگاهی با غرفه های مختلف در مضامین فرهنگی و مذهبی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه برگزار گردید