امروز

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

نشست هم اندیشی هفته پژوهش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور نمایندگان کانون، دانشگاه ارومیه، دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش استان برگزار شد. دکتر جوان معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان نماینده دانشگاه ارومیه در این جلسه حضور داشتند. در این نشست بر لزوم تعامل بین کانون و دانشگاه و نیز کمک به ارتقاء فعالیت های پژوهشی در کانون و ایجاد زمینه مناسب برای اشاعه و کاربست پژوهش های بنیادی و به ویژه پژوهش های کاربردی در حوزه کودک و نوجوان تاکید شد.