امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «کاربرد هوش مصنوعی در امور پژوهشی»

 

* ویژه اعضای محترم هیات علمی

* زمان : دوشنبه 1402/8/15 ساعت 10:30

* مکان : آمفی تاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی