امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

انتصاب مسئول دفتر ارتباط با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دانشگاه ارومیه

 از سوی دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و طی حکمی، دکتر بهمن نزهت، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه به عنوان مسئول دفتر ارتباط با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دانشگاه ارومیه منصوب شد

 

:در قسمتی از این حکم آمده است

«امیداست با همراهی مسئولان و اعضای محترم هیات علمی در برقراری پیوند گسترده تر جامعه دانشگاهی با فرهنگستان به منظور پاسداری از زبان و ادبیات فارسی در جامعه موفق باشید.»