امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

بازدید از بیمارستان رازی یکشنبه ۶ خرداد دانشجویان گروه آموزشی روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ورودی ۱۴۰۰  با همراهی سرکار خانم دکتر شیرین زینالی عضو محترم هیأت علمی این گروه جهت آشنایی و دریافت اطلاعات علمی از کارکرد بیمارستان رازی انجام گردید.