امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت هفتمین روز شهادت رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت توسط جامعه اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان با همکاری معاونت محترم فرهنگی دانشگاه در محوطه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.