امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده با اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی گروه ادبیات و علوم انسانی در روز دوشنبه 4/4/1403 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار شد.