امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
شماره تلفن: 
داخلی
پست الکترونیکی: 
v.mohammadnejad@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=59&Ln=fa
گروه آموزشی: 
جغرافیا
پست مدیریتی: 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Tag: 
1
ترتیب: 
1