امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
عکس : 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
<p>r.k.shabestari@urmia.ac.ir</p>
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=58&Ln=fa
گروه آموزشی: 
زبان و ادبیات فارسی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
Tag: 
2