امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
عکس : 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای جامعه شناسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
a.kabiri@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=57&Ln=fa
گروه آموزشی: 
جامعه‌شناسی
پست مدیریتی: 
رییس دانشکده
مدیر گروه
Tag: 
2
ترتیب: 
0