امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای تخصصی آب و هوا شناسی
شماره تلفن: 
04433384787
پست الکترونیکی: 
a.movaghari@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=556&Ln=fa
گروه آموزشی: 
جغرافیا
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
Tag: 
1