اعضای هیات علمی دانشکده

نام: حسن حیدری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار

h.heidari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: پرویز علوینیا

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار

p.alavinia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: فيروزه سپهريان آذر

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي تربیتی

مرتبه علمی: پروفسور

f.sepehrianazar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: ناصر سلطانی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار

n.soltani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر مهرداد قدرت دیزجی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ ایران باستان

مرتبه علمی: استادیار

m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علی عیسی زادگان

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

مرتبه علمی: دانشیار

a.essazade@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: کریم جباری

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح

مرتبه علمی: مربی

hamsaye8@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سیامک جعفرزاده

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

jafarzadeh_siamak@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: بهناز مهاجران

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

b.mohajeran@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سید محمد صالحی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای علم و کلام

مرتبه علمی: مربی

Dr.salehi_m@Yahoo.Com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:125  این هفته:6954  این ماه:21800  امسال:170709