اعضای هیات علمی دانشکده

نام: عبدالناصر نظريانی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

a.nazariani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: عزیز طالعی قره قشلاقی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

a-taleei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد جعفر چمنكار

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: شهروز جاویدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

sh.javidi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: رحيم کوشش شبستری

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

r.k.shabestari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علی سالاری شادی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

a.salarshadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: کريم صادقی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: دانشیار

k.sadeghi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: عليرضا مظفری

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

a.mozaffari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر محسن مؤمني

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

m.momeni@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد محمدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار

moh.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:94  این هفته:2876  این ماه:15128  امسال:178563