اعضای هیات علمی دانشکده

نام: محمدامير عبيدی نيا

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد یار

m.obaydinia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: افشار کبیری

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.kabiri@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علی اکبر تقی لو

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار

a.taghiloo@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد حسن جوادی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

mh.javadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: عبدالناصر نظريانی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

a.nazariani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: عزیز طالعی قره قشلاقی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

a-taleei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سیما مدیر خامنه

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: دالنشیار

s.modir@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: فقه و اصول

مرتبه علمی: حجت الاسلام

s.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: رحيم کوشش شبستری

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

r.k.shabestari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد جعفر چمنكار

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:276  این هفته:3212  این ماه:15701  امسال:179205